Conveyor Belt Cleaning : State-of-the-art Technology (Vietnamese)

Conveyor Belt Cleaning : State-of-the-art Technology (Vietnamese)

Ngày nay, các thiết bị làm sạch băng tải hiệu quả có vai trò thiết yếu trong hầu hết các hệ thống băng tải. Vào thời điểm ngay cả khi số lượng nhân công vận hành ở các băng tải đó giảm đi, nhu cầu làm sạch các hệ thống này vẫn ngày càng cao. Nhưng việc này chỉ có thể tiến hành nếu các lưỡi gạt hoạt động đồng thời với các bộ phận còn lại của dây chuyền. Sau khi giới thiệu khái quát công nghệ làm sạch băng tải, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu việc tích hợp một hệ thống như thế như một bộ phận quan trọng trong hệ thống băng tải, cũng như giúp tiết kiệm chi phí thông qua hiệu quả làm sạch băng tải. – Bản gốc tiếng Anh

download-button-new

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *