Devcon Flexane hệ epoxy cho sửa chữa cao su, đúc chi tiết

Devcon Flexane hệ epoxy cho sửa chữa cao su, đúc chi tiết

Flexane® là seri sản phẩm gốc cao su & nhựa tổng hợp nhân tạo được thiết kế ứng dụng trên các chi tiết bằng cao su, chèn, làm giảm rung động trong các thiết bị hoặc nối mối co dãn bê tông. Ngoài ra, Flexane còn được ứng dụng ở nhiều

Flexane® có nhiều series sản phẩm ứng cho những trường hợp cụ thể:

 • Flexane® 80 Putty / Liquid
 • Flexane® 92 Putty / Liquid
 • Flexane® Fast-Cure Rubber Repair Putty
 • Flexane® Fast-Cure Rubber Repair Liquid
 • Flexane® High Performance Putty
 • Flexane® Brushable
 • Flex-Add™
 • Flexane® Belt Repair Kit
 • Flexane® Accelerator
 • Cable Cast FR
 • Flexane® FL-10 Primer
 • Flexane® FL-20 Primer
 • Flexane® FL-40 Primer
 • Liquid Release Agent

ĐẶC TÍNH CỦA Flexane® 80 Putty / Liquid

 • Đông kết ở điều kiện bình thường đạt độ cứng 87 Shore A.
 • Pha trộn dễ, dễ thao tác, bề mặt trơn nhẵn
 • Nhiệt độlàm việc:  180°F đối với môi trường khô và 120°F đối với môi trường ướt.
 • Có thể dán trên kim loại, bê tông, gỗ, cao su gương kính

Tải thông số số kỹ thuật của Flexane® 80 Putty

Video ứng dụng cho sửa chữa vết thủng băng tải cao su

Video ứng dụng đúc chi tiết từ

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *