Tag - Hosch

Conveyor Belt Cleaning : State-of-the-art Technology (Vietnamese)

Ngày nay, các thiết bị làm sạch băng tải hiệu quả có vai trò thiết yếu trong hầu hết các hệ thống băng tải. Vào thời điểm ngay cả khi số lượng nhân công vận hành ở các băng tải đó giảm đi, nhu cầu làm sạch các hệ thống này vẫn ngày càng cao. Nhưng việc này chỉ có thể tiến hành nếu các lưỡi gạt hoạt động đồng thời với các bộ phận còn lại của dây [...]

Hệ thống gạt sạch băng tải C2 – Thiết kế điển hình của Hosch

Hosch là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các hệ thống gạt sạch băng tải thông minh từ năm 1975 cho đến nay. Và Hosch là công ty duy nhất trên thế giới dành 100% nguồn lực của mình cho việc nghiên cứu, sản xuất và phát triển các hệ thống gạt làm sạch băng tải. C2 là seiries điển hình nhất của gạt băng tải Hosch được giới thiệu lần đầu năm 1992. (more…)

Sự cần thiết của Gạt Sạch Băng tải

Trừ khi có cơ cấu đảo băng giúp mặt băng sạch luôn tiếp xúc với các bề mặt tang, con lăn, chúng ta luôn cần 1 hệ thống làm sạch băng tải hoạt động hiệu quả để tăng tuổi mòn của chúng, cải thiện dẫn hướng tâm băng, giảm chi phí vệ sinh công nghiệp liệu rơi vãi và tần suất dừng máy để bảo trì sửa chữa. (more…)

Hosch – Lưỡi Gạt Sạch Băng Tải Thông Minh

Triết lý: Nền móng khoa học – Kiến thức toàn cầu Vấn đề: khi nguyên vật liệu được vận chuyển trên hệ thống băng tải, các hạt nguyên liệu nhỏ sẽ bám trên bề mặt băng (phía bằng hồi về) gây ra tính chất gây mòn tại của xả. Điều này tạo ra những đống vật liệu rơi ra. Nó không chỉ làm gia tăng công việc không cần thiết đối với người vận hành, mà còn làm ảnh hưởng đến [...]