Tag - Keo Dán Cao Su

Keo Dán Băng Tải, Keo Dán Cao Su

Dipute Sk811 Kéo Dán Nguội Cao Su Với Cao Su, Cao Su Với Kim Loại, Dán Nối Băng Tải

Dipute Sk811 là hệ keo dán nguội (không cần gia nhiệt) 2 thành phần sử dụng cho việc dán nối nguội băng tải, dán nối cao su với cao su, dán cao su với kim loại.... Ngoài ra, SK811 còn được sử dụng để bọc chống ăn mòn ở các bề mặt làm việc trong điều kiện chịu ăn mòn cao, như: bồn bể, đường ống. Đặc biệt, có khả năng ứng dụng cho các môi trường hầm mỏ, dễ cháy. (more…)