Tag - UCC

United Conveyor Cooperation

Chúng tôi, TNV Engineers, là đại diện chính thức của United Conveyor Cooperation (UCC) tại Việt Nam - Một hãng sản xuất hàng đầu thế giới các thiết bị, hệ thống cho việc vận chuyển, xử lý vật liệu rời, chủ yếu tập trung cho các loại tro xỉ, một sản phẩm ra của các nhà máy nhiệt điện chạy than từ năm 1920. Bên cạnh các sản phẩm hệ thống mới, chúng tôi còn lại việc để đưa ra các giải [...]